همه مقالات در 'تاريخی' اشتراک

    عصر غیبت کبرى (۵)

    تاریخ; عصر غیبت کبرى (۵) سید منذر حکیم اشاره: برای حضرت بقیه الله علیه السلام دو غیبت است: عیبت …