همه مقالات در 'تاريخی' اشتراک

    متمهدیان و مدعیان مهدویت (۱)

    متمهدیان و مدعیان مهدویت (۱) محمد رضا نصوری نگارنده با نگاهی تاریخی به دعاوی و نسبت‌های دروغین مهدویت در …