همه مقالات در 'ديدار' اشتراک

    مهدویت و عدل الهی

    مهدویت و عدل الهی آیت الله جوادی آملی اشاره‌: وقتی قرآن کریم از امامت سخن به میان می‌آورد آن …