همه مقالات در 'مصاحبه' اشتراک

    عدالت مهدوی درقرآن

    عدالت مهدوی درقرآن آیت الله معرفت بسم اللـه الرحمن الرحیم . در خدمت حضرت آیت‌اللـه معرفت هستیم . امیدواریم …