همه مقالات در 'ميزگرد' اشتراک

    چیستی مهدویّت‌پژوهی

    «چیستی مهدویّت‌پژوهی» اشاره یکی از فعالیت‌های فصلنامه، برگزاری نشست‌ها و میزگردهای تخصصی با حضور صاحب‌نظران مباحث مهدویت است. آنچه …