همه مقالات در 'مجله شماره 49' اشتراک

    گونه شناسی آثار عقلانی عصر ظهور

    جواد جعفری روح‌الله دریکوندی چکیده «عصر ظهور»، دوران تبلور استعداد‌های انسانی است؛ دورانی که حقیقت انسان، فرصت نمایان شدن …