همه مقالات در '52' اشتراک

    هزاره گرایی؛ رویکردها وگونه ها

    هزاره گرایی؛ رویکردها وگونه ها مهراب صادق نیا سعید توسلی خواه چکیده «هزاره¬گرایی» (Millenarian) به معنی اعتقاد به پایان …