همه مقالات در 'مجله شماره 28' اشتراک

ترجمه خلاصه مقالات به عربی

ترجمه خلاصه مقالات به عربی ( وجود التعارض فی النصوص الوارده فی الامامه ) حجه الاسلام و المسلمین علی …

ابعاد جهانی آموزه مهدویت

ابعاد جهانی آموزه مهدویت (گفت و گو با دکتر همایون همتی، رایزن فرهنگی ایران در آلمان) گفت و گو …

حقوق بشردوستانه در آموزه مهدویت

حقوق بشردوستانه در آموزه مهدویت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی ابراهیمی محقق و پژوهشگر مباحث مهدویت تاریخ تحویل: ۱۷/۶/۱۳۸۷ …

بازشناسی مصادر کتاب الغیبه طوسی

بازشناسی مصادر کتاب الغیبه طوسی حجت الاسلام و المسلمین محمد مسعودی محقق و پژوهشگر تاریخ تحویل: ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ تاریخ تأیید: …

آینده پژوهی مهدوی

آینده پژوهی مهدوی حجت الاسلام و المسلمین رحیم کارگر مدرس مرکز تخصصی مهدویت تاریخ تحویل: ۳۰/۱/۱۳۸۸ تاریخ تأیید: ۳۰/۲/۱۳۸۸ …

پندار تعارض در نصوص امامت

پندار تعارض در نصوص امامت حجت الاسلام و المسلمین علی ربانی گلپایگانی استاد حوزه علمیه قم تاریخ تحویل:  ۲۷/۱۱/۸۷ …

سرمقاله

سرمقاله رحیم کارگر همکار پژوهشی «آینده پژوهی»، به منزله علم و هنر کشف آینده و مهارت شکل بخشیدن به …