همه مقالات در 'سرمقاله' اشتراک

    بیعتى تا همیشه

    بیعتى تا همیشه مسعود پورسید آقایی (و اوفوا بعهد اللّه‌ اذا عاهدتم)۱ <السلام‌ علیک یا میثاق‌ اللّه‌ الذی‌ اخذه‌ …