همه مقالات در 'مصاحبه' اشتراک

    عدالت مهدوی در قرآن

    عدالت مهدوی در قرآن آیت الله معرفت بسم اللـه الرحمن الرحیم . در خدمت حضرت آیت‌اللـه معرفت هستیم . …