همه مقالات در 'ترجمه چکيده ها' اشتراک

    ترجمه چکیده ها به عربی

    ترجمه چکیده ها به عربی المهدویه والدراسات المستقبلیه روح الله الشاکری الزواردهی – رضوانه شاهرخی ساردو الخلاصه : الموضوع …

    ترجمه چکیده ها به انگلیسی

    ترجمه چکیده ها به انگلیسی The Modeling Aspects of Communication in Messianic Society for Today’s Society Using Retrospection Method …