سرمقاله

مردم، نهادها و بزرگداشت هفته مهدویت (۱۵-۹ شعبان)

مردم، نهادها و بزرگداشت هفته مهدویت (۱۵-۹ شعبان)
مسعود پورسید آقایی
(حوزهِ علمیه، مساجد، وزارت فرهنگ و ا رشاد اسلامی، صدا و سیما
سازمان‌ تبلیغات اسلا‌می‌ و حوزهِ‌ هنری، شهرداری‌ها و فرهنگسراها
‌آموزش‌ و پرورش، بسیج، سازمان‌ ارتباطات، تربیت‌ بدنی و…)
و من‌ یعظم‌ شعائر الله‌ فانها من‌ تقوی‌ القلوب ۱
‌نحن‌ الشعائر.۲
‌و اعنّا علی‌ تأ‌دیه‌ حقوقه‌ الیه.۳
‌السلام‌ علی‌ وارث‌ الانبیاء و خاتم‌ الاوصیاء، السلام‌ علی‌ القائم‌ المنتظر، والعدل‌ المشتهر، السلام‌ علی‌ ربیع‌ الانام‌ و نَضره‌ الایّام، السلام‌ علی‌ بقیه‌الله‌ فی‌ بلاده‌ و حجته‌ علی‌ عباده، السلام‌ علی‌ المهدیّ الذی‌ وعدالله‌ عزوجل‌ به‌ الامم‌ ان‌ یجمع‌ به‌ الکلم‌ و یلمّ به‌ الشعث‌ و یملاء به‌ الارضَ قسطاً و عدلاً.۴
‌ایام‌ الله‌ میلاد نور آل‌ محمد(ع)۵، بر همهِ‌ شیعیان‌ و مسلمانان‌ و مستضعفان‌ عالم‌ مبارک‌ باد.
‌در میلاد قائم‌ آل‌ محمّد(ص) – این‌ قلب‌ تپندهِ‌ شیعه‌ در جاری‌ زمان‌ و صاحب‌ حیات‌ و رمز هویت‌ ما – مناسب‌ است، مردم‌ و نهادها به‌ بازکاوی‌ حقوقی‌ که‌ نسبت‌ به‌ آن‌ حضرت‌ بر عهده‌ دارند، بپردازند. برخی‌ از این‌ حقوق، همیشگی‌ است‌ و در تمام‌ طول‌ سال‌ و همهِ‌ عمر باید به‌ آن‌ها توجه‌ داشت. برخی‌ دیگر مربوط‌ به‌ ایام‌ نیمهِ‌ شعبان‌ و تعظیم‌ شعائر الله‌ است. آن‌چه‌ در این‌ جا به‌ آن‌ پرداخته‌ می‌شود همین‌ قسم‌ اخیر و حقوقی‌ است‌ که‌ مردم، نهادها و متولیان‌ فرهنگی‌ برای‌ بزرگداشت‌ هفته‌ مهدویت‌ و تعظیم‌ شعائر اللّه‌ برعهده‌ دارند.
‌بحمدالله، چند سالی‌ است‌ که‌ با تلاش‌ و پی‌گیری‌ برخی‌ افراد و مراکز، در بعضی‌ از مساجد، مهدیه‌ها و مراکز علمی‌ و دانشگاهی، جشن‌های‌ با شکوهی‌ با نام‌ <هفته‌ یا دههِ‌ مهدویت> برگزار می‌شود.
‌این‌ اقدام‌ بسیار ارزشمند و در خور ستایش‌ است‌ و باید در جهت‌ غنی‌تر کردن‌ آن‌ کوشید. به‌ ویژه‌ آنکه‌ وجههِ‌ شاد این‌گونه‌ مراسم، جذابیت‌ بیشتری‌ دارد و در برابر کسانی‌ که‌ فکر می‌کنند، ما فقط‌ به‌ گریه‌ و سوگواری‌ می‌پردازیم، می‌تواند جواب‌ مناسبی‌ باشد. البته‌ به‌ شرط‌ این‌که‌ با درون‌ مایه‌ مناسب‌ و به‌ دور از لهو و بر اساس‌ الگوها و معیارهای‌ دینی‌ ارایه‌ شود.
‌آن‌چه‌ ما را بر این‌ داشت‌ که‌ به‌ طرح‌ها و برنامه‌هایی‌ برای‌ نهادها در مورد بزرگداشت‌ هفته‌ مهدویت‌ بپردازیم‌ این‌ بود که‌ در پی‌ تماس‌ها و جلساتی‌ که‌ با برخی‌ مسؤ‌ولان‌ محترم‌ این‌ نهادها داشتیم، از ما تقاضای‌ طرح‌ و برنامه‌ داشتند. از این‌ رو به‌ عنوان‌ یکی‌ از متولیان‌ این‌ امر، به‌ ارایهِ‌ برخی‌ طرح‌ها و برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ برای‌ نهادهای‌ فرهنگی‌ پرداختیم، امید است‌ برای‌ آغاز کار مورد تأ‌مل‌ و پذیرش‌ قرار گیرد.
‌پیش‌ از این‌ که‌ به‌ اهداف‌ و برنامه‌های‌ پیشنهادی ‌ا ین طرح پردازیم، یادآوری‌ چند نکته‌ ضروری‌ است.
۱- جا دارد نهادها و متولیان‌ فرهنگی‌ در جهت‌ اهمیت‌ مهدویت‌ تأ‌ملی‌ جدی‌ داشته‌ باشند.‌باید به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ داشت‌ که‌ امروزه، مهدویت‌ چه‌ به‌ لحاظ‌ اعتقادی‌ و چه‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ ویژهِ‌ تاریخی، اگر تنها مهم‌ترین‌ نباشد بدون‌ تردید یکی‌ از مهم‌ترین‌ها است؛ <السلام‌ علیک‌ یا باب‌ الله‌ الذی‌ لایؤ‌تی‌ الامنه>.6
‌باید نگاه‌های‌ کوتاه‌ و از سر تفنن‌ جای‌ خود را به‌ نگاهی‌ ژرف‌ و در خور بدهد. متأ‌سفانه‌ باید اعتراف‌ کرد که‌ برخی‌ نهادها و متولیان‌ فر هنگی، هنوز با این‌ نگاه‌ فاصلهِ‌ زیادی‌ دارند. در این‌ باره، سر مقاله‌های‌ شماره های ۲ و ۶ از همین‌ فصلنامه‌ می‌تواند راه‌ گشا باشد.
۲- در هر یک‌ از این‌ نهادها و مراکز دینی‌ و فرهنگی‌ مناسب‌ است، ستادی‌ برای‌ برگزاری‌ جشن‌ها و بزرگداشت‌ هفته‌ مهدویت‌ تشکیل‌ شود تا عهده‌دار طرح‌ها و برنامه‌هایی‌ در این‌ موضوع‌ و پی‌گیری‌ و اجرای‌ آن‌ باشند.
۳- لازم‌ است‌ یک‌ ستاد مرکزی‌ متشکل‌ از مسؤ‌ولان‌ نهادها و متولیان‌ اصلی‌ این‌ کار، تشکیل‌ شود و امر نظارت‌ و سازماندهی‌ این‌ امر مهم‌ را به‌ عهده‌ بگیرد.
‌ستاد مرکزی‌ بزرگداشت‌ هفته‌ مهدویت، شایسته‌ است‌ جهت‌ الگودهی‌ این‌ جشن‌ها و ارایهِ‌ قالب‌های‌ جدید جشن‌ و شادی‌ و نمادهایی‌ برای‌ مهدویت، از کارشناسان‌ فرهنگی، هنری، روانشناختی، علوم‌ تربیتی، جامعه‌شناختی‌ و مردم‌شناختی‌ نیز استفاده‌ کند.
۴- آن‌چه‌ در این‌ جا به‌ مناسبت‌ بزرگداشت‌ هفتهِ‌ مهدویت، ارایه‌ می‌شود طرح‌ها و برنامه‌هایی‌ است‌ کوتاه‌ مدت‌ که‌ اولاً پیشنهادی‌ و ثانیاً ابتدایی‌ است‌ و جا دارد که‌ نهادها با توجه‌ به‌ شناختی‌ که‌ از قابلیت‌ها و توانمندی‌های‌ خود دارند، این‌ طرح‌ها را تکمیل‌ و در جهت‌ اجرای‌ آن‌ بکوشند.
۵- همان‌گونه‌ که‌ اشاره‌ شد این‌ طرح‌ها و برنامه‌ها، کوتاه‌ مدت‌ است‌ و نباید ما را از کارهای‌ دراز مدت‌ و بنیادی‌ غافل‌ کند. هر یک‌ از نهادها باید طرح‌های‌ دراز مدت‌ و اساسی‌ خود را نیز مشخص‌ کنند و در جهت‌ رسیدن‌ به‌ آنها تلاش‌ ورزند و در عین‌ حال‌ از کارهای‌ مقطعی‌ که‌ به‌ مناسبت‌ نیمه‌ شعبان‌ و از باب‌ تعظیم‌ شعائرالله‌ برگزار می‌شود غفلت‌ نورزند. نباید به‌خاطر یکی‌ از دیگری‌ چشم‌ پوشید. گرچه‌ روشن‌ است‌ که‌ کارهای‌ اساسی‌ و ریشه‌ای‌ از اهمیت‌ خاص‌ خود برخوردار است.
۶- شایسته‌ است‌ در هر سال‌ یک‌ یا چند شعار در این‌ ایام‌ برجسته‌ شود. شعار پیشنهادی‌ امسال‌ با توجه‌ به‌ سال‌ خدمتگزاری‌ می‌تواند <امام‌ مهدی(عج) و نهضت‌ خدمت‌ رسانی‌ به‌ مردم> یا <کارگزار مهدی‌ پسند> باشد.
۷- این‌ ایام، ایام‌ جشن‌ و شادی‌ است‌ از این‌ رو باید توجه‌ داشت‌ که‌ رویکرد و قالب‌ کلی‌ برنامه‌ها باید سمت‌ و سوی‌ نشاط‌ و فرح‌ بخشی‌ و البته‌ به‌ دور از لهو و لعب، داشته‌ باشد. به‌ همین‌ دلیل‌ باید بیشتر به‌ دنبال‌ قالب‌های‌ نو و الگوهای‌ تازهِ‌ جشن‌ و شادی‌ بود و از بعضی‌ افراط‌ و تفریط‌ها دوری‌ کرد.۷
‌باید کارشناسان‌ دینی‌ و روانشناسان‌ و جامعه‌ شناسان‌ و اساتید علوم‌ تربیتی، در جلساتی‌ مشترک‌ به‌ این‌ امر ضروری‌ بپردازند. این‌ مهم‌ می‌تواند یکی‌ از کارهای‌ ستاد مرکزی‌ بزرگداشت‌ جشن‌های‌ نیمهِ‌ شعبان‌ باشد.
۸- مراکز و نهادهای‌ فرهنگی که ‌به نحوی مرتبط‌ با مهدویت هستند،عبارتند از:
– حوزه‌ علمیه‌ قم؛
– مراکز و مؤ‌سسات‌ فرهنگی‌ ویژه‌ امام‌ زمان(عج):
– مسجد مقدس‌ جمکران؛
– مرکز تخصصی‌ مهدویت‌ وابسته‌ به‌ بنیاد فرهنگی‌ حضرت‌ مهدی موعود(عج)؛
– مؤ‌سسهِ‌ انتظار نور وابسته‌ به‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی؛
– مرکز پژوهش‌های‌ اسلامی‌ صدا و سیما؛
– مؤ‌سسهِ‌ موعود؛
– مهدیهِ‌ تهران؛
– ستاد جشن‌های‌ نیمهِ‌ شعبان؛
۳٫ مساجد
۴- ارشاد اسلامی؛
۵- صدا و سیما؛
۶- سازمان‌ تبلیغات‌ و حوزه‌ هنری؛
۷- شهرداری‌ و فرهنگ‌ سراها؛
۸- آموزش‌ و پرورش؛
۹- آموزش‌ عالی؛
۱۰- نهاد مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در دانشگاه‌ها؛
۱۱- شورای‌ هماهنگی‌ تبلیغات‌ اسلامی؛
۱۲- عقیدتی، سیاسی‌ نیروهای‌ مسلح؛
۱۳- انجمن‌های‌ اسلامی‌ (به‌ ویژه‌ انجمن‌ اسلامی‌ دانش‌آموزان)؛
۱۴- بسیج؛
۱۵- ائمهِ‌ جمعه؛
۱۶- اوقاف‌ و امور خیریه؛
۱۷- سازمان‌ جوانان؛
۱۸- سازمان‌ ارتباطات‌ اسلامی؛
۱۹- تربیت‌ بدنی؛
۲۰- تکایا و هیئت‌های‌ مذهبی‌ (به‌ ویژه‌ هیئت‌ رزمندگان)؛
۲۱- جامعهِ‌ خطبا و وعاظ؛
۲۲- جامعهِ‌ مداحان.

اهداف طرح و برنامه های پیشنهادی‌

اهداف‌
‌در بزرگداشت‌ هفتهِ‌ مهدویت‌ اهداف‌ زیر مورد نظر است:
۱٫ تعظیم‌ و تکریم‌ شعائر الله؛
۲٫ گسترش‌ و تعمیق‌ فرهنگ‌ انتظار و ایجاد اُنس‌ بیشتر با امام‌ زمان(عج)؛
۳٫ ایجاد شور و نشاط‌ و امید در جامعه‌ و ارایهِ‌ الگوهای‌ دینی‌ در مورد جشن‌ و شادی‌ در اسلام؛
۴٫ ایجاد روح‌ اُلفت‌ و هم‌دلی‌ در میان‌ افراد جامعه‌ و بسیج‌ مردم‌ پیرامون‌ محور امام‌ زمان(عج)؛
۵٫ آشنایی‌ بیشتر مردم‌ و مراکز و نهادهای‌ فرهنگی‌ با وظیفه‌های‌ خود در برابر امام‌ زمان(عج) و سامان‌ بخشی، جهت‌ دهی‌ و الگودهی‌ به‌ این‌ جشن‌ها؛
۶٫ ایجاد زمینهِ‌ همکاری‌ و هماهنگی‌ بین‌ مردم‌ و نهادها و نهادها با یکدیگر.

‌برنامه‌های‌ پیشنهادی‌

یکم: جلوه‌های‌ مردمی‌
۱- آذین‌ بندی‌ سر در منازل‌ و محله‌ و نصب‌ پرچم‌ و پلاکارد؛
۲- برگزاری‌ مجالس‌ بزرگداشت‌ نیمه‌ شعبان‌ (جشن، سخنرانی، مولودی، هدایای‌ فرهنگی‌ و…)؛
۳- نصب‌ یک‌ لامپ‌ یا پرچم‌ سبز رنگ‌ بر سردر منازل‌ و مغازه‌ها؛
۴- دیدار از علما، سادات، خانواده‌های‌ شهدا، جانبازان‌ و بیماران‌ بستری‌ در بیمارستان‌ها؛
۵- دید و بازدید از خویشاوندان‌ (صلهِ‌ رحم)؛
۶- اصلاح‌ ذات‌ البین‌ و آشتی؛
۷- دادن‌ هدایای‌ فرهنگی‌ در موضوع‌ مهدویت‌ به‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ و اقوام؛
۸- ایجاد ایستگاه‌ صلواتی؛
۹- برگزاری‌ تئاتر، سرود و تواشیح‌ در محله‌ها؛
۱۰- برگزاری‌ مسابقات‌ محله‌ای؛
۱۱- برگزاری‌ دعای‌ ندبه؛
۱۲- اردوی‌ مسجد مقدس‌ جمکران؛
۱۳- اطعام‌ با نام‌ و یاد حضرت؛
۱۴- مشارکت‌ در حلّ مشکل‌ نیازمندان؛
۱۵- مهرورزی‌ به‌ زندانیان‌ و گره‌گشایی‌ از مشکلات‌ آنان‌ و خانواده‌هایشان؛
۱۶- خرید و یا کمک‌ به‌ انتشار کتاب، مجلات‌ و بروشورهای‌ ویژهِ‌ حضرت؛
۱۷- پذیرایی‌ با شکلات‌ و شیرینی‌ و شربت‌ و بسته‌های‌ کوچک‌ فرهنگی؛
۱۸- هدیه‌ به‌ کسانی‌ که‌ نام‌ مهدی‌ یا مهدیه‌ یا نرگس‌ دارند؛
۱۹- نظافت‌ و عطرافشانی‌ مساجد و مهدیه‌ها؛
۲۰- برگزاری‌ مراسم‌ ازدواج؛
۲۱- مهرورزی‌ به‌ ایتام‌ و فقرا.

دوم: نهادها

‌حوزه‌ علمیه‌ قم۸
۱- درخواست‌ پیام‌ از مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و مراجع؛
۲- تقاضا از مقام‌ معظم‌ رهبری‌ برای‌ حضور در روز نیمهِ‌ شعبان‌ در مسجد مقدس‌ جمکران‌ و سخنرانی‌ و اقامهِ‌ نماز؛
۳- همایش‌ مهدویت‌ (داخلی) در ایام‌ نیمهِ‌ شعبان؛
۴- گفتمان‌ بین‌ المللی‌ مهدویت‌ (در هر چند سال‌ یکبار)؛
۵- اعزام‌ مبلغ‌ به‌ مسجدها و مهدیه‌های‌ سراسر کشور؛
۶- آذین‌ بندی‌ ویژهِ‌ مدارس، فیضیه‌ و…؛
۷- جشنوارهِ‌ بهترین‌های‌ مهدویت‌ (از میان‌ آثار طلاب‌ و فضلا)؛
۸- دیدار با مراجع‌ و بزرگان؛
۹- برنامه‌های‌ ویژه‌ برای‌ مدارس؛
۱۰- مولودی‌ و پذیرایی‌ پیش‌ از آغاز درس؛
۱۱- اختصاص‌ درس‌ در روز ۱۴ شعبان‌ به‌ گفت‌وگو در مورد امام‌ عصر(ع) و در طول‌ هفتهِ‌ مهدویت، ده‌ دقیقه‌ پیش‌ از آغاز درس؛
۱۲- تشویق‌ علما و مراجع‌ به‌ احیای‌ شب‌ نیمه‌ شعبان‌ در مسجدها به‌ ویژه‌ مسجد مقدس‌ جمکران‌ توسط‌ طلاب‌ و فضلا؛
۱۳- برگزاری‌ دعای‌ ندبه‌ در فیضیه؛
۱۴- جشن‌ بزرگ‌ نیمه‌ شعبان‌ در فیضیه‌ با حضور مراجع‌ و اساتید و طلاب.

ا رشاد اسلامی‌
۱- پشتیبانی‌ از تولید کتاب‌ها و مجلات‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ ویژهِ‌ مهدویت؛
۲- اهدای‌ کتاب‌ها و مجلات‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ ویژهِ‌ مهدویت‌ به‌ کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی؛
۳- برگزاری‌ و کمک‌ به‌ نمایشگاه‌های‌ کتاب‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ ویژه‌ امام‌ مهدی(عج)؛
۴- ساخت‌ آهنگ، سرود و تواشیح‌ ویژهِ‌ امام‌ مهدی(عج)؛
۵- اجرای‌ هنرهای‌ نمایشی‌ ویژهِ‌ امام‌ زمان(عج)؛
۶- تهیه‌ و توزیع‌ بروشورهای‌ ویژهِ‌ امام‌ زمان(عج)؛
۷- مسابقات‌ فرهنگی‌ ویژهِ‌ مهدویت‌ در سطوح‌ سنی‌ مختلف؛
۸- جشنواره‌های‌ هنری، فرهنگی‌ ویژهِ‌ امام‌ عصر(عج)؛
۹- ارایهِ‌ پوستر، کارت‌ پستال، تراکت‌ و… ویژهِ‌ امام‌ مهدی(عج)؛
۱۰- همایش‌های‌ علمی‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ ویژهِ‌ امام‌ مهدی(عج)؛
۱۱- بهترین‌های‌ مهدویت‌ (کتاب، مجلّه، فیلم‌ نامه، مقاله، طراحی، خطاطی، عکاسی، نقاشی، گرافیک، آهنگ، سرود، تئاتر، فیلم‌ کوتاه‌ و…)؛
۱۲- طراحی‌ هدایا و محصولات‌ فرهنگی‌ مناسب‌ برای‌ عرضه‌ به‌ متقاضیان‌ ارگان‌ها و سازمان‌ها برای‌ استفاده‌ یا اهداء؛
۱۳- حمایت‌ از مطبوعات‌ و روزنامه‌ها جهت‌ ارایهِ‌ ویژه‌ نامه‌ در هفته‌ مهدویت؛
۱۴- حمایت‌ از فعالیت‌های‌ مردمی‌ و نهادها و سازمانها جهت‌ چاپ‌ بروشور، پوستر، کارت‌ پستال، تراکت‌ و… ؛
۱۵- ارایهِ‌ الگوهای‌ جشن‌ و شادی‌ اسلامی‌ (مهدی‌ پسند) به‌ دور از افراط‌ و تفریط‌ها؛
۱۶- برنامه‌های‌ ویژه‌ در مراکز فرهنگی‌ وابسته، در خارج‌ از کشور به‌ شکلی‌ مناسب‌ و شایسته؛
۱۷- نیم‌ بها کردن‌ قیمت‌ بلیط‌ مراکز فرهنگی‌ و هنری‌ وابسته؛
۱۸- جشن‌ بزرگ‌ خانوادهِ‌ ارشاد اسلامی‌ با برنامه‌های‌ فرهنگی‌ شاد و متنوع‌ و اهدای‌ هدایای‌ فرهنگی.
‌همان‌طور که‌ اشاره‌ شد کارهای‌ کوتاه‌ مدت‌ جهت‌ بزرگداشت‌ هفته‌ مهدویت‌ نباید ما را از کارهای‌ ریشه‌ای‌ و اساسی‌تر باز دارد. بر عهده‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ است‌ که‌ در جهت‌ کارهای‌ زیر اقدام‌ شایسته‌ و جدی‌ نماید:
۱- حمایت‌ از آثار پژوهشی‌ و هنری‌ ویژهِ‌ امام‌ مهدی(عج) (کتاب‌های‌ پژوهشی‌ و داستانی‌ برای‌ سنین‌ مختلف، فیلم‌ نامه، نمایشنامه، شعر، نقاشی، طراحی، خطاطی، عکاسی، گرافیک‌ و…)؛
۲- ترجمهِ‌ آثار برجستهِ‌ مهدویت‌ از فارسی‌ به‌ دیگر زبان‌ها و بالعکس؛
۳- اختصاص‌ بخشی‌ از نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های‌ کتاب‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ ارشاد به‌ آثار ویژهِ‌ امام‌ مهدی(عج)؛
۴- پشتیبانی‌ از مراکز علمی‌ و فرهنگی، هنری‌ ویژهِ‌ امام‌ مهدی(عج)؛
۵- تشکیل‌ ستاد مرکزی‌ مهدویت‌ متشکل‌ از نهادها و مراکز فرهنگی‌ به‌ ریاست‌ وزیر ارشاد.

صدا و سیما

الف: برنامه‌های‌ پیشنهادی‌
۱- ویژه‌ برنامه‌های‌ ترکیبی‌ (برخی‌ ریز برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ آن‌ در بخش‌ آیتم‌های‌ جزئی‌ خواهد آمد)؛
۲- ساخت‌ کلیپ، سرود، تواشیح، آواز (با صدای‌ خوانندگان‌ مشهور…)؛
‌موضوع‌های‌ پیشنهادی: انتظار، ظهور، امید، عدالت، بیعت، دعوت، محبت‌ یار، توسل‌ به‌ حضرت، نجوا، اُنس، فریادرس‌ و…؛
۳- دعوت‌ از شاعران، نویسندگان، نقاشان‌ و طراحان‌ و دیگر هنرمندان‌ که‌ در موضوع‌ مهدویت‌ کاری‌ انجام‌ داده‌اند و معرفی‌ آن‌ها و آثارشان؛
۴- مسابقه‌ (ریز برنامه‌های‌ آن‌ خواهد آمد)؛
۵- دعاها (ندبه، عهد، فرج، آل‌ یاسین‌ و…،‌قرائت‌ با صدای‌ زیبا، تصویری‌ کردن‌ آنها، شرح‌ و تفسیر و تشویق‌ به‌ خواندن‌ دعای‌ عهد به‌ مدت‌ چهل‌ روز بعد از نماز صبح)؛
۶- پاسخ‌ به‌ پرسش‌های‌ مهدویت؛
۷- میزگرد ویژهِ‌ مباحث‌ مهدویت‌ با استفاده‌ از کارشناسان‌ داخلی‌ و خارجی؛
۸- پخش‌ سخنان‌ امام‌ راحل، مقام‌ معظم‌ رهبری، شهید مطهری، مرحوم‌ شریعتی، شهید بهشتی، شهید چمران، شهید هاشمی‌ نژاد، مرحوم‌ کافی‌ و… به‌ صورت‌ میان‌ برنامه‌ها. (مثل‌ برنامهِ‌ بر بال‌ اندیشه‌ها)؛
۹- سخنرانی‌ افراد مشهور و پر بیننده‌ در موضوع‌ مهدویت؛
۱۰- استفاده‌ از مجریان‌ توانا و یا هنرمندان‌ بنام‌ در برنامه‌ها؛
۱۱- تهیه‌ فیلم‌های‌ گزارشی‌ (ریزبرنامه‌های‌ آن‌ خواهد آمد.)؛
۱۲- قطعات‌ نمایشی؛
۱۳- تشویق‌ به‌ احیای‌ شب‌ نیمه‌ شعبان‌ و پخش‌ مستقیم‌ بخشی‌ از آن‌ (از مسجد مقدس‌ جمکران‌ یا مسجد دانشگاه‌ تهران)؛
۱۴- آغاز و ختم‌ برنامه‌های‌ شبکه‌ها و نیز آغاز اخبار با دعا و سلام‌ و صلوات‌ بر آن‌ حضر؛
۱۵- استفاده‌ از کارشناسان‌ مهدویت‌ در برنامه‌های‌ اخبار شبکه‌ ۲ حداقل‌ در شب‌های‌ ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ شعبان؛
۱۶- بستر سازی‌ برای‌ یک‌ راهیمایی‌ یا اجتماع‌ با شکوه‌ در میدان‌ ولی‌ عصر(عج) به‌ عنوان‌ نمادی‌ از انتظار، حضور و آمادگی؛
۱۷- هدایایی‌ فرهنگی‌ از سوی‌ صدا و سیما به‌ هنرمندان‌ و برخی‌ تشکل‌های‌ ذی‌ ربط؛
۱۸- تشویق‌ مردم‌ به‌ جشن‌ و چراغانی‌ و مردمی‌ کردن‌ این‌ جشن‌ها؛
۱۹- گفت‌وگو با سران‌ ادیان‌ دیگر در موضوع‌هایی‌ هم‌ چون‌ منجی‌ و پایان‌ جهان؛
۲۰- استفاده‌ از نمادهای‌ مهدویت‌ مثل‌ ۳۱۳ و عدد ۱۵ (نیمه‌ شعبان)؛
۲۱- نقد فعالیت‌ها و فیلم‌های‌ غرب‌ علیه‌ مهدویت؛
۲۲- آشنایی‌ با اعمال‌ شب‌ و روز نیمه‌ شعبان؛
۲۳- درخواست‌ از مدیران‌ برنامه‌های‌ گوناگون‌ شبکه‌ها مبنی‌ بر این‌که‌ موضوع‌ برنامهِ‌ خود را در بارهِ‌ مهدویت‌ قرار دهند. (برنامهِ‌ کودک، خانواده، ادبیات‌ و…)؛
‌برنامهِ‌ کودک: مسابقه، نامه، شعر؛
‌داستان‌های‌ مهدویت‌ متناسب‌ با کودک‌ و نوجوان؛
‌سخنان‌ حضرت؛
‌ایستگاه‌ نقاشی‌ و بازی‌های‌ فکری؛
‌محبت‌های‌ حضرت‌ به‌ کودکان‌ و نوجوانان.
‌ادبیات: استفاده‌ از شاعرانی‌ که‌ در بارهِ‌ مهدویت‌ شعر گفته‌اند و تفسیر اشعار آن‌ها توسط‌ کارشناسان‌ بنام‌ (علی‌ معلم، سهیل‌ محمودی، مجاهدی، گرمارودی‌ و…)
‌برنامهِ‌ خانواده: تربیت‌ مهدوی، ‌خانواده‌ و شادی.
۲۴- پخش‌ زندهِ‌ برخی‌ برنامه‌های‌ مراکز ویژهِ‌ امام‌ مهدی(عج) مثل‌ مهدیهِ‌ تهران‌ و مسجد مقدس‌ جمکران، در شب‌ و روز عید؛
۲۵- فراخوان‌ فیلم‌ کوتاه، عکس، فیلم‌ نامه‌ و نمایشنامه، خاطره، قصه، شعر، طرح‌ و…؛
۲۶- خاطرات‌ شهدا و دفاع‌ مقدس‌ و وصیت‌ نامه‌های‌ شهدا پیرامون‌ امام‌ زمان‌ (عج)؛
۲۷- تهیهِ‌ سرود به‌ زبان‌های‌ دیگر و پخش‌ آن‌ از شبکه‌ها به‌ خصوص‌ شبکه‌ برون‌ مرزی؛
۲۸- استفاده‌ از طلاب‌ خارجی‌ در برنامه‌ها؛
۲۹- زمینه‌ سازی‌ برای‌ حضور در ظهر نیمهِ‌ شعبان‌ در جمکران‌ و بیابان‌های‌ اطراف‌ آن‌ برای‌ شنیدن‌ سخنان‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و بیعت‌ با نایب‌ امام‌ زمان؛ قبل‌ از سخنان‌ مقام معظم‌رهبری‌ مناسب‌ است، دعای‌ عهد با صدای‌ زیبا خوانده‌ شود؛
‌تذکر: این‌ برنامه‌ نیازمند رای‌زنی‌ با دفتر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و اعلام‌ آمادگی‌ معظم له‌ می‌باشد.
۳۰- درخواست‌ اطلاعیه‌ از مراجع‌ و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و قرائت‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ در اخبار و یا ویژه‌برنامه‌ها؛
۳۱- تشویق‌ به‌ ساختن‌ فیلم‌ هایی‌ در موضوع‌ مهدویت‌ و اعلام‌ پشتیبانی‌ از آن‌ها؛
۳۲- معرفی‌ مکان‌هایی‌ که‌ منتسب‌ به‌ امام‌ زمان(عج) است. (مسجد مقدس‌ جمکران، مسجد سهله، مسجد کوفه، سرداب‌ مقدس، مسجد امام‌ حسن‌ مجتبی(ع) در قم، مقام‌ امام‌ زمان(ع) در شوشتر و…)؛
۳۳- فراخوان‌ برای‌ همکاری‌ نهادها و شرکت‌ها برای‌ اهدای‌ جوایز با اعلام‌ نام‌ آن‌ها؛
۳۴- تشویق‌ به‌ هر چه‌ با شکوه‌تر شدن‌ این‌ روز از طریق‌ ترویج: طبابت‌ مجانی، ایستگاه‌های‌ صلواتی، بلیط‌های‌ نیمه‌ بهای‌ سینماها، اتوبوس، قطارهای‌ شهری‌ و…؛
۳۵- آشنا کردن‌ نهادها و مراکز فرهنگی‌ با وظائف‌ خود نسبت‌ به‌ امام‌ زمان(عج)؛
۳۶- ترویج‌ فرهنگ‌ دید و بازدید و اصلاح‌ ذات‌ البین‌ و تبدیل‌ قهرها به‌ آشتی‌ها؛
۳۷- تشویق‌ به‌ حل‌ مشکلات‌ زندانیان‌ و نیازمندان؛
۳۸- تشویق‌ به‌ دیدار با جانبازان، خانواده‌های‌ معظم‌ شهدا، بیماران؛
۳۹- تشویق‌ به‌ ایجاد موقوفات‌ برای‌ حضرت‌ و اطعام‌ در این‌ روز؛
۴۰- تشویق‌ افراد نیکوکار جهت‌ سرمایه‌ گذاری‌ برای‌ هدایای‌ فرهنگی، بروشور و کتاب‌ در این‌ ایام؛
۴۱- استفادهِ‌ هر کدام‌ از شبکه‌ها از یک‌ طراحی‌ و صحنه‌ آرایی‌ ویژه، در رابطه‌ با مهدویت، به‌ ویژه‌ در اخبار و اعلام‌ برنامه‌ها؛
۴۲- زمینه‌ سازی‌ برای‌ برنامه‌های‌ هر یک‌ از نهادهای‌ متولی‌ جشن‌ در حد مقدور؛
۴۳- گفت‌وگو با برخی‌ از کارشناسان‌ و صاحب‌ نظران‌ برجستهِ‌ فرهنگی‌ در موضوعات‌ مهدویت؛
(برخی‌ افراد پیشنهادی: آیه‌الله‌ جوادی‌ آملی، آیه‌الله‌ حسن‌ زاده‌ آملی، آیه‌الله‌ امامی‌ کاشانی، آیه‌الله‌ هاشمی‌ رفسنجانی، استاد قرائتی، استاد رحیم‌ پور ازغدی، دکتر محمّد لگنهاوسن، استاد علی‌ کورانی، استاد نجم‌الدین‌ طبسی‌ و…)
۴۴- فیلم‌های‌ داستانی‌ کوتاه؛
۴۵- هر یک‌ از شبکه‌ها می‌توانند به‌ یک‌ رویکرد غالب‌ در ارایهِ‌ مباحث‌ بپردازند. مثلاً:
‌شبکه‌ ۱: اشعار و دعاها؛
‌شبکه‌ ۲: سخنان‌ و نامه‌ها و امام‌ مهدی(ع) در قرآن؛
‌شبکه‌ ۳: پرسش‌ و پاسخ؛
‌شبکه‌ ۴: میزگرد؛
‌شبکه‌ برون‌ مرزی‌ و تهران: برنامه‌های‌ ترکیبی‌ و متنوع‌ و شاد.
‌ضمناً باید به‌ خاطر داشت‌ که‌ قالب‌ برنامه‌ها جشن‌ و شادی‌ است، به‌ ویژه‌ ارایهِ‌ الگوهای‌ تازه‌ در این‌ باره.
۴۶- بستر سازی‌ برای‌ برخی‌ کارهای‌ اساسی‌ و کلان‌ در موضوع‌ مهدویت. مثل: همایش‌ بین‌المللی‌ مصلح‌ جهانی؛
۴۷- توجه و طرح بیشتر‌مباحث‌ مهدویت‌ در ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ (تفسیر آیات‌ مربوط‌ به‌ امام‌ مهدی‌ (عج)، شرح‌ دعای‌ افتتاح، شرح‌ دعاهای‌ منسوب‌ به‌ امام‌ زمان(عج) در مورد ماه‌ مبارک‌ رمضان‌ و…)؛
۴۸- جشن‌ بزرگ‌ خانوادهِ‌ صدا و سیما برای‌ نیمهِ‌ شعبان‌ با حضور خانواده‌های‌ کارکنان‌ و هنرمندان‌ و ریاست‌ سازمان‌ و برخی‌ شخصیت‌های‌ کشوری‌ با اجرای‌ برنامه‌های‌ شاد و متنوع‌ و اهدای‌ جوایز به‌ کسانی‌ که‌ نامشان‌ مهدی‌ و یا نرگس‌ است‌ یا به‌ برخی‌ پرسش‌های‌ عمومی‌ مجری‌ برنامه‌ درباره‌ مهدویت، پاسخ‌ صحیح‌ می‌دهند.
(باز هم‌ یادآوری‌ می‌کنیم‌ که‌ آنچه‌ در اینجا آورده‌ می‌شد، برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ کوتاه‌ مدت‌ و ویژهِ‌ جشن‌ها و بزرگداشت‌ نیمهِ‌ شعبان‌ است، اما طرح‌های‌ دراز مدت‌ و اساسی‌ نیازمند مجالی‌ دیگر است‌ که‌ در جایی‌ دیگر به‌ آنها پرداخته‌ شده‌ است.تولید برنامه‌هایی‌ چون مستند، انیمیشن‌، سریال‌ و فیلم‌های‌ داستانی ‌از زندگی‌ نواب‌ اربعه و عصر ظهور، ‌یا با درون‌مایهِ‌ مهدویت‌ مثل‌ انتظار، امید، بیعت و… از آن جمله‌اند.)

ب: برخی‌ ریز برنامه‌های‌ پیشنهادی‌

۱- برنامه‌های‌ ترکیبی‌
۱- طراحی‌ یا نقاشی‌ هم‌ زمان‌ چند طرّاح‌ و نقاش‌ در طول‌ برنامه‌ در موضوعات‌ مهدویت؛
۲- طرح‌ موضوعات‌ مهدویت‌ و یا پرسش‌ و پاسخ‌ با حضور کارشناس‌ مسایل‌ مهدویت؛
۳- قرائت‌ پیام‌ مراجع؛
۴- تهیهِ‌ گزارش‌هایی‌ در موضوع‌ مهدویت‌ (در قسمت‌ گزارش‌ها به‌ آن‌ اشاره‌ خواهد شد)؛
۵- معرفی: پژوهش‌ گران، نویسندگان، شاعران، قصه‌ نویسان، طراحان، نقاشان، خطاطان، برنامه‌سازان، کتاب‌ها، مؤ‌سسه‌ها، سایت‌ها، ناشران‌ و مداحان‌ مهدویت؛
۶- پخش‌ تواشیح، مولودی، سرود و آهنگ‌ در موضوع‌ امام‌ زمان(ع)؛
۷- گفت‌وگو با طلاب‌ خارجی‌ دربارهِ‌ چگونگی‌ برگزاری‌ جشن‌های‌ مهدویت‌ در کشور خود و یا دیگر مسایل‌ مناسب‌ این‌ ایام.

۲- مسابقه‌
۱- مسابقهِ‌ بزرگ‌ مهدویت‌ در تهران‌ و شهرستان‌ها در ‌هفته مهدویت، در گروه‌ سنی‌ جوان‌ (دختران‌ و پسران) در شکل‌ و قالبی‌ جدید؛
‌کتاب‌های‌ پیشنهادی: (دادگستر جهان، آیه‌الله‌ ابراهیم‌ امینی؛ خورشید مغرب، محمدرضا حکیمی؛ سیمای‌ آفتاب، دکتر حبیب‌الله‌ طاهری)؛
۲- نامه، شعر، قطعات‌ ادبی، خط، طراحی، نقاشی، عکاسی‌ در وصف‌ امام‌ زمان(عج) یا موضوعات‌ مرتبط‌ به‌ آن‌ حضرت، مثل‌ انتظار، حکومت‌ جهانی، عدالت‌ فراگیر و…؛
۳- مسابقه‌ زیباترین‌ محلّه‌ (برای‌ شبکه‌ تهران) و شبکه‌های‌ استانی؛
(در برنامهِ‌ ویژهِ‌ شبکهِ‌ تهران‌ به‌ محله‌هایی‌ که‌ با شبکه‌ تماس‌ می‌گیرند، سرزده می‌شود و همراه‌ با تهیه‌ گزارش‌ با حضور داورانی‌ مناسب، امتیازهایی‌ به‌ هر یک‌ داده‌ می‌شود و به‌ بهترین‌ آن‌ها جایزه‌ تعلق‌ می‌گیرد و با افراد محله‌ و دست‌اندرکاران‌ جشن‌ در روز نیمه‌ شعبان‌ مصاحبه‌ می‌شود. سیمای‌ هر یک‌ از استان‌ها نیز می‌تواند در استان‌ خود چنین‌ مسابقه‌ای‌ را برگزار کند.
‌ناگفته‌ نماند که‌ در ضمن‌ گزارش‌ می‌توان‌ دوربین‌ را بر واژگان‌ و سخنان‌ و تابلوهایی‌ زوم‌ کرد که‌ محتوای دلخواه‌ ما را نیز برساند).

۳- تهیه‌ گزارش‌
۱- از کاروان‌های‌ زیارتی‌ جمکران؛
۲- راه‌ اندازی‌ کاروانی‌ با نام‌ <از جماران‌ تا جمکران> تشکیل‌ شده‌ از اقشار گوناگون‌ (دانشجویان، دانش‌آموزان‌ و…) با برنامه‌های‌ متنوع‌ و همراهی‌ مجریان، هنرمندان، ورزشکاران وکارشناس‌ مهدویت؛
۳- گزارش‌ از محفل‌های‌ خانوادگی‌ یا افرادی‌ که‌ به‌ مسجد مقدس‌ جمکران‌ آمده‌اند؛
۴- گفت‌وگو با شیفتگان‌ حضرت؛
۵- گزارش‌ از مراکزی‌ که‌ در موضوع‌ مهدویت‌ فعالیت‌ دارند؛
۶ – معرفی‌ سایت‌های‌ فعال‌ در بارهِ‌ مهدویت؛
۷- معرفی‌ کتاب‌های‌ مهدویت‌ با حضور نویسندگان‌ آن‌ها؛
۸- گزارشی‌ از مساجد و مقام‌ها و اماکنی‌ که‌ به‌ نام‌ امام‌ زمان(عج) است؛
۹- گزارشی‌ از آذین‌بندی‌ و تلاش‌ نوجوانان‌ و گروه‌های‌ مختلف‌ مردمی‌ برای‌ جشن‌های‌ نیمه‌ شعبان‌ و الگودهی‌ به‌ آنان؛
۱۰- تهیهِ‌ گزارش‌هایی‌ از جشن‌های‌ مناطق‌ سنی‌ نشین‌ به‌ مناسب‌ این‌ ایّام؛
۱۱- گزارش‌ جشن‌های‌ نیمه‌ شعبان‌ در داخل‌ و خارج‌ از کشور؛
۱۲- تهیهِ‌ مصاحبه‌هایی‌ با دانشمندان‌ غربی‌ و اندیشمندان‌ برجستهِ‌ جهان‌ اسلام‌ در موضوع‌ مهدویت، منجی‌ و مصلح. (این‌ کار می‌تواند توسط‌ مراکز صدا و سیما در خارج‌ از کشور انجام‌ شود)؛
۱۳- گزارشی‌ از مراسم‌ احیای‌ نیمه‌ شعبان‌ در مسجد مقدس‌ جمکران‌ و مسجد دانشگاه‌ تهران‌ (و تشویق‌ مردم‌ به‌ احیای‌ این‌ شب)؛
۱۴- گزارشی‌ از اقدامات‌ و فعالیت‌های‌ متولیان‌ فرهنگی‌ و مراکز دینی‌ و تشکّل‌های‌ مردمی، جهت‌ بزرگداشت‌ ایام‌ نیمه‌ شعبان.

ج: موضوع‌های‌ پیشنهادی‌ برای‌ طرح‌ در برنامه‌های‌ صدا و سیما
۱- اضطرار به‌ حجت‌ و امام؛
۲- اهمیت‌ مهدویت‌ (چه‌ به‌ لحاظ‌ ادله‌ نقلی‌ و عقلی‌ و چه‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ خاص‌ جامعه‌ و منطقه‌ و جهان)؛
۳- سیمای‌ حکومت‌ امام‌ مهدی(عج) (با نام‌های‌ پیشنهادی‌ عصر مهدی(عج)، عصر ظهور، عصر زندگی، جهان‌ در عصر ظهور)؛
۴- مهدویت‌ و ادیان؛
۵- مهدویت‌ و زنان‌ (وضعیّت‌ زنان‌ در عصر ظهور و نقش‌ آنان‌ در حکومت‌ حضرت)؛
۶ – امام‌ زمان‌ در قرآن؛
۷- عدالت‌ مهدوی؛
۸- جوان‌ و مهدویت؛
۹- جشن‌ و شادی‌ مهدی‌ پسند؛
۱۰- پایان‌ تاریخ‌ و مهدویت؛
۱۱- وظائف‌ شیعه‌ در عصر غیبت؛
۱۲- وظایف‌ متولیان‌ مراکز فرهنگی‌ در برابر امام‌ زمان(عج) (ارشاد، صدا و سیما، حوزه، سازمان‌ تبلیغات‌ و…)؛
۱۳- انتظار (ریشه‌ها، آداب، آثار تربیتی‌ و روانی‌ و جامعه‌شناختی)؛
۱۴- یاران‌ مهدی‌ (ویژگی‌ها و نشانه‌ها)؛
۱۵- نقش‌ امام‌ غایب؛
۱۶- هنر، هنرمند و مهدویت‌ (هنردر عصر موعود)؛
۱۷- غرب‌ و مهدویت؛
۱۸- جهانی‌ سازی‌ و مهدویت؛
۱۹- شرایط‌ ظهور؛
۲۰- علائم‌ ظهور؛
۲۱- بیعت‌ با امام؛
۲۲٫ مهدی زیستی؛
۲۳- جلوه‌های‌ محبت‌ امام‌ زمان(عج) در عصر غیبت؛
۲۴- مهدی(عج) در روایات‌ اهل‌ سنت؛
۲۵- دلایل‌ تولد امام‌ مهدی(عج)؛
۲۶- فلسفهِ‌ غیبت؛
۲۷- وضعیت‌ شیعه‌ در عصر غیبت‌ (تشکیل‌ حکومت‌ و ولایت‌ فقیه)؛
۲۸- بررسی‌ موضوع‌ طول‌ عمر امام‌ زمان(عج) از منظر علم‌ و عقل؛
۲۹- فتنه‌های‌ آخرالزمان؛
۳۰- مهدویت‌ و جهانی‌ شدن؛
۳۱- آسیب‌شناسی‌ مهدویت؛
۳۲- مهدویت‌ در عرفان‌ و فلسفه؛
۳۳- مهدویت‌ و سیاست؛
۳۴- مهدویت‌ و کلام‌ جدید؛
۳۵- مهدویت‌ و حقوق‌ اساسی؛
۳۶- مهدویت‌ و مدیریت؛
۳۷- فلسفه‌ مهدویت‌ (یا فرج)؛
۳۸- دین‌ در عصر غیبت‌ (اهمیت، قلمرو‌ و آسیب‌شناسی‌ آن).

برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ برای‌ شبکه‌های‌ صدا و سیما

شبکه‌ ۱ و ۲
– نام‌ گذاری‌ روزهای‌ هفتهِ‌ مهدویت‌ و ارایهِ‌ برنامه‌ مطابق‌ با آن‌ها:
‌یکم : امام‌ مهدی‌ و قرآن‌ (الف: امام‌ مهدی‌ در قرآن؛ ب: امام‌ مهدی‌ و قرآن‌ (اهمیت‌ قرآن‌ از منظر امام‌ مهدی<عج>)؛
‌دوم : مهدویت‌ و ادیان؛
‌سوم : سیمای‌ حکومت‌ مهدوی‌ با تأ‌کید بر عدالت‌ اجتماعی۴
‌چهارم: جشن‌ و شادی‌ مهدی‌ پسند (مورد رضای‌ امام‌ مهدی<عج>)؛
‌پنجم: غرب‌ و مهدویت؛
‌ششم: هنر، هنرمند و مهدویت‌ (هنر در عصر موعود)؛
‌هفتم. وظایف‌ مردم‌ و نهادها و مراکز فرهنگی‌ در قبال‌ امام‌ زمان(عج).
– اختصاص‌ برنامهِ‌ گفت‌وگوی‌ خبری‌ شبکه‌ ۲ در شب‌های‌ ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ شعبان‌ به‌ موضوع‌های‌ مهم‌ و برجستهِ‌ مهدویت‌ با حضور کارشناسان‌ و متولیان‌ فرهنگی‌ برای‌ ارایهِ‌ گزارش‌ اقدامات‌ و فعالیت‌های‌ خود در بارهِ‌ مهدویت.
– معرفی‌ پژوهش‌گران، شاعران، قصه‌نویسان، طراحان، نقاشان، خطاطان، قطعات‌ ادبی، برنامه‌ سازان، مؤ‌سسات‌ و مراکز، سایت‌ها، ناشران‌ و… ویژهِ‌ امام‌ مهدی(عج).

شبکه‌ ۳
– جوان‌ و مهدویت‌ (نقش‌ جوانان‌ در حکومت‌ امام‌ مهدی(عج)، وظایف‌ فردی‌ و اجتماعی‌ جوانان‌ در عصر حاضر در قبال‌ امام(عج)، جوان‌ مهدی‌ پسند و…)؛
– انتظار (ریشه‌ها، آداب، آثار و…)؛
– مهدی‌ یاوران‌ (ویژگی‌ها و صفات‌ و نشانه‌های‌ یاران‌ امام‌ مهدی<عج>)؛
– جلوه‌های‌ محبت‌ امام‌ زمان‌ (عج)؛
– زنان‌ و مهدویت‌ (نقش‌ زنان‌ در حکومت‌ حضرت)؛
– ضرورت‌ و اهمیت‌ طرح‌ مقولهِ‌ مهدویت؛
– نقش‌ امام‌ غایب؛
– بیعت‌ با امام‌ زمان(عج) (اهمیت‌ بیعت، مفاد بیعت‌ و…).

شبکه‌ ۴
– جهانی‌ سازی‌ و مهدویت؛
– شرایط‌ و علائم‌ ظهور؛
– اضطرار به‌ حجت‌ و امام؛
– پایان‌ تاریخ‌ و مهدویت؛
– دلائل‌ تولد حضرت؛
– تبیین‌ عدالت‌ مهدوی؛
– تبیین‌ تربیت‌ مهدوی؛
– آثار تربیتی، روانشناختی‌ و جامعه‌شناختی‌ انتظار؛
– پاسخ‌گویی‌ به‌ پرسش‌ها و شبهه‌ها.

شبکه‌ تهران‌
– ارایهِ‌ الگوهای‌ شاد و مهدی‌پسند با استفاده‌ از کارشناسان‌ و هنرمندان، به‌ همراه‌ سرودها، تواشیح، نماآهنگ‌ها و موسیقی‌ها و آوازهای‌ جدید و پر محتوا در بارهِ‌ امام‌ زمان(عج)؛
– شادی‌ از دیدگاه‌ اسلام؛
– وظایف‌ منتظران؛
– گزارش‌ ازمحله‌های‌ تهران‌ و مسابقه‌ بهترین‌ محلّه؛
– مسابقات‌ فرهنگی؛
– درد دل‌ با امام؛ (این‌ برنامه‌ تلفنی‌ است‌ و پخش‌ آن‌ می‌تواند به‌ صورت‌ زنده‌ از مسجد مقدس‌ جمکران‌ باشد، همچنین‌ در هنگام‌ نجوا با امام(عج) می‌توان‌ گوشی‌ تلفن‌ را به‌ سمت‌ مسجد گرفت.)
– قطعات‌ نمایشی.

شبکه‌ برون‌ مرزی‌ (سحر)
– بستر سازی‌ برای‌ ایجاد هفتهِ‌ مهدویت‌ به‌ صورت‌ یک‌ فرهنگ‌ همه‌گیر برای‌ شیعیان‌ و ایرانیان‌ خارج‌ از کشور؛
– ارایهِ‌ الگوهای‌ جشن‌ و شادی‌ از دیدگاه‌ اسلام؛
– گفت‌وگو و میزگرد با حضور اندیشمندان‌ مذاهب‌ مختلف‌ داخلی‌ و خارجی، به‌ صورت‌ ارتباط‌ مستقیم‌ تلفنی‌ با آنان‌ دربارهِ‌ <آینده‌ جهان‌ از منظر ادیان> یا <جهانی‌ سازی‌ و مهدویت‌ و تفاوت‌ در مبانی‌ و اهداف‌ و راهکارها>؛
– آثار روانی‌ و تربیتی‌ انتظار و اُنس‌ با امام‌ زمان(عج)؛
– گزارش‌ جشن‌های‌ نیمه‌ شعبان‌ از داخل‌ و خارج‌ از کشور؛
– تبیین‌ این‌ نکته‌ که‌ امام‌ زمان<عج> مخصوص‌ ایران‌ و راه‌ یافتگان‌ نمی‌باشد، بلکه‌ در همه‌ جا و برای‌ همه‌ گرفتاران، فریادرس‌ خواهد بود؛
– جلوه‌هایی‌ از محبت‌ و کرامت‌ حضرت‌ به‌ ایرانیان‌ خارج‌ از کشور؛
– آشنایی‌ با وظائف‌ منتظران‌ و پرسش‌ و پاسخ‌ به‌ صورت‌ زنده؛
– تشویق‌ به‌ دید و بازدید و تشکیل‌ اجتماعات‌ به‌ همراه‌ برنامه‌های‌ مناسب‌ و جشن‌ و شادی؛
– تهیه‌ مصاحبه‌هایی‌ با دانشمندان‌ غربی‌ و اندیشمندان‌ برجسته‌ اسلامی‌ در موضوع‌ منجی‌ و مصلح؛
– تهیه‌ نماآهنگ، سرود، آواز به‌ زبان‌های‌ خارجی‌ و تواشیح؛
– پخش‌ تصویری‌ دعاهای‌ ویژه‌ امام‌ زمان(عج) با صدایی‌ زیبا و دل‌نشین؛
– درد دل‌ با امام‌ (به‌ صورت‌ تلفن‌ و یا نمابر و ترجیحاً از مسجد مقدس‌ جمکران)؛
– پخش‌ مراسم‌ شب‌ و روز میلاد از مسجد مقدس‌ جمکران‌ برای‌ ایرانیان‌ و شیعیان‌ خارج‌ از کشور.

سازمان‌ تبلیغات‌
۱- اعلام‌ هفته‌ مهدویت؛
۲- دوازده‌ نمایشگاه‌ کتاب‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ در دوازده‌ میدان‌ بزرگ‌ شهر (یا منطقه) به‌ مدت‌ یک‌ هفته؛
۳- افزایش‌ سطح‌ علمی‌ هیئت‌ها، انجمن‌ها، مداحان‌ و واعظان‌ (از راه‌ تشکیل‌ جلسات‌ بحث‌ و گفت‌وگو و یا جزوه‌ها و کتاب‌های‌ مناسب)؛
۴- تهیهِ‌ هدایای‌ فرهنگی‌ ویژهِ‌ نیمه‌ شعبان‌ برای‌ عرضه‌ به‌ متقاضیان‌ با قیمت‌ مناسب؛
۵- مسابقات‌ فرهنگی‌ و هنری؛
۶- احیای‌ شب‌ نیمهِ‌ شعبان‌ در مساجد و مهدیه‌های‌ سراسر کشور؛
۷- همایش‌های‌ مهدوی‌ در چهار نقطهِ‌ تهران‌ در هفت‌ روز؛
۸- ویژه‌ نامه‌ فرهنگی؛
۹- برگزاری‌ دعای‌ ندبه‌ در سراسر کشور؛
۱۰- همکاری‌ با مؤ‌سسه‌ها، نهادها و روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت‌ هر چه‌ با شکوه‌تر برگزار شدن‌ جشن‌های‌ نیمه‌ شعبان؛
۱۱- تهیهِ‌ آیات، روایات، اشعار و جمله‌های‌ زیبا در موضوع‌ مهدویت‌ و ارایه‌ آن‌ برای‌ استفاده، به‌ تشکل‌های‌ مردمی‌ و روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ها و ادارات؛
۱۲- اعلام‌ تجمع‌ و راهیمایی‌ در میدان‌ ولی‌ عصر به‌ عنوان‌ نمادی‌ از انتظار و آمادگی؛
۱۳- مسابقهِ‌ مقاله‌نویسی، جمله‌ نویسی، خاطره‌ نویسی، طراحی‌ و…؛
۱۴- شب‌ شعر، خاطره… .
(باز هم‌ یادآوری‌ می‌شود، برنامه‌هایی‌ که‌ در این‌جا به‌ آن‌ها اشاره‌ شد، برنامه‌های‌ ویژهِ‌ جشن‌های‌ نیمه‌ شعبان‌ و بزرگداشت‌ هفتهِ‌ مهدویت‌ است‌ و این‌ها نباید ما را از برنامه‌های‌ دراز مدت‌ در موضوع‌ مهم‌ مهدویت‌ غافل‌ کند. از این‌ رو درباره‌ برنامه‌های‌ دراز مدت‌ سازمان‌ تبلیغات‌ در مجالی‌ دیگر باید گفت‌وگو کرد. برنامه‌هایی‌ مثل:
– سرمایه‌ گذاری‌ بر روی‌ مراکز آموزشی‌ و پژوهشی‌ مهدویت؛
– همایش‌ داخلی‌ و بین‌ المللی‌ (و یا لااقل‌ مشارکت‌ در آن‌ها)؛
– جشنواره‌ها؛
– ایجاد سایت‌ ویژه‌ و یا اختصاص‌ بخشی‌ از سایت‌ <تبیان> به‌ موضوع‌ مهدویت؛
– تهیه‌ نمایه، تراکت، کتاب‌ و دیگر محصولات‌ فرهنگی؛
– قفسه‌های‌ ویژه‌ کتاب‌های‌ مهدویت‌ در کتابفروشی‌ها و نمایشگاه‌های‌ سازمان؛
– آشنا کردن‌ نهادها با وظایف‌ خود در بارهِ‌ موضوع‌ مهم‌ مهدویت‌ و…)

حوزه‌ هنری‌
۱- ویژه‌ برنامهِ‌ شاد برای‌ هفته‌ مهدویت‌ با درونمایه‌ مناسب؛
۲- نمایشنامه‌های‌ خیابانی؛
۳- نقد و بررسی‌ فیلم‌های‌ مهدویت؛
۴- طرح‌ کارت‌ پستال‌های‌ زیبا و مناسب؛
۵- ارایهِ‌ خدمات‌ (طراحی، خطاطی‌ و…) به‌ مراکز و نهادهای‌ فرهنگی‌ و محله‌ها؛
۶- انتشار ویژه‌ نامهِ‌ نیمه‌ شعبان؛
۷- تهیه‌ و ساخت‌ فیلم، نمایشنامه، داستان، آهنگ، سرود و تواشیح‌ جدید ویژهِ‌ امام‌ زمان(عج)؛
۸- تهیه‌ طرح، نقاشی، خطاطی، پیکرتراشی‌ و… در موضوع‌ مهدویت؛
۹- قطعات‌ نمایشی؛
۱۰- برگزاری‌ مسابقه‌های‌ نقاشی، طراحی، خطاطی‌ و… در روز نیمهِ‌ شعبان‌ در محل‌ حوزهِ‌ هنری‌ و یا خارج‌ از آن، با در اختیار گذاشتن‌ وسایل‌ کار و جایزه‌ دادن‌ به‌ بهترین‌ آن‌ها؛
۱۱- پرده‌ خوانی؛
۱۲- جشن‌ بزرگ‌ خانوادهِ‌ حوزهِ‌ هنری.

‌شهرداری‌ها و فرهنگسراها

‌الف: شهرداری‌
۱- تزیینات‌ و چراغانی‌ میدان‌ها؛
۲- آذین‌بندی‌ ویژه‌ برای‌ خیابان‌ و میدان‌ ولی‌ عصر(عج)؛
۳- ساخت‌ ماکت‌ ویژه‌ در میدان‌ ولی‌ عصر(عج) (ماکت‌ پیشنهادی: سرداب‌ مقدس‌ به‌ همراه‌ دو صندوق‌ برای‌ عریضه‌ و نامه‌ نویسی‌ به‌ امام‌ زمان(عج). عریضه‌ها را می‌توان‌ به‌ مسجد مقدس‌ جمکران‌ تحویل‌ داد و برای‌ بهترین‌ نامه‌ به‌ امام‌ زمان(عج) نیز، هدایایی‌ را در نظر گرفت)؛
۴- تهیه‌ و نصب‌ پلاکاردها و بیل‌ بُردها، با طرح‌ و محتوایی‌ زیبا در شهر؛
۵- انتخاب‌ چند نقطه‌ در تهران‌ از جمله‌ برج‌ میلاد، با آذین‌ بندی‌ ویژه‌ و نورافشانی؛
۶- نظافت‌ و پاک‌سازی‌ ویژهِ‌ شهر و نصب‌ پرچم‌ سبز (با طرح‌ ویژه) یا چراغ‌ سبز؛
۷- مشارکت‌ در تشکل‌های‌ مردمی‌ و محله‌ها برای‌ توزیع‌ گل‌ و پرچم‌ و کاغذکشی‌ و…؛
۸- نصب‌ یک‌ تراکت‌ با شعار و جمله‌ای‌ مناسب‌ با روبانی‌ سبز، بر تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و قطارهای‌ شهری؛
۹- اهدای‌ گُل‌ یا روبانی‌ سبز رنگ‌ به‌ خودروهای‌ ورودی‌ به‌ میدان‌ و خیابان‌ ولی‌ عصر(عج)، در روز نیمه‌ شعبان‌ جهت‌ نصب‌ در جلوی‌ ماشین؛
۱۰- مراسم‌ کلنگ زنی‌ و شروع‌ به‌ ساخت‌ فرهنگسرای‌ <ولی‌عصر(عج>) و یا مسجدی‌ بزرگ‌ در خیابان‌ ولی‌ عصر(عج) (در صورت‌ نداشتن)؛
۱۱- نام‌گذاری‌ خیابان‌ها و میدان‌های‌ اصلی‌ و یا تازه‌ ساخت‌ و بزرگ‌ شهر به‌ نام‌ و القاب‌ حضرت(عج)؛
۱۲- نصب‌ تندیس‌ و مجسمه‌های‌ گرافیکی‌ متناسب‌ با موضوع‌ مهدویت‌ در میدان‌های‌ منتسب‌ به‌ حضرت؛
۱۳- هدایای‌ فرهنگی‌ به‌ خانواده‌های‌ شهرداری؛
۱۴- قطار شهری‌ و اتوبوس‌ صلواتی‌ و یا نیم‌بها؛
۱۵- استفاده‌ از بلندگوی‌ قطارهای‌ شهری‌ جهت‌ قرائت‌ یک‌ قطعهِ‌ ادبی‌ یا روایت‌ کوتاه، به‌ همراه‌ تبریک‌ این‌ ایام‌ در مسیرها و یا ایستگاه‌های‌ اصلی؛
۱۶- جشنوارهِ‌ بهترین‌های‌ مقاله، شعر، طاق‌ نصرت، محله‌ و…؛
۱۷- دعوت‌ از اتحادیه‌های‌ صنفی‌ برای‌ مشارکت‌ در جشن‌ و نصب‌ طاق‌ نصرت‌ در شهر؛
۱۸- جشن، شادی‌ و برگزاری‌ یک‌ برنامه‌ کوتاه‌ ۴۵ دقیقه‌ای‌ در روز ۱۴ شعبان‌ قبل‌ از اذان‌ ظهر در کلیه‌ ادارات‌ مربوط‌ به‌ شهرداری؛
۱۹- جشن‌ بزرگ‌ خانوادهِ‌ شهرداری‌ با برنامه‌های‌ شاد و متنوع‌ و محتوای‌ مناسب.

‌ب: فرهنگسراها
۱- برنامه‌های‌ ویژه‌ برای‌ هفتهِ‌ مهدویت؛
۲- نمایش‌ فیلم‌ در موضوع‌ مهدویت؛
۳- نمایشنامه‌هایی‌ در موضوع‌ مهدویت؛
۴- ساخت‌ آهنگ، تواشیح، سرود و مولودی‌خوانی‌ و مداحی؛
۵- برخی‌ فرهنگسراها با توجه‌ به‌ نام‌ خود در موضوع‌ مهدویت‌ برنامه‌ای‌ ویژه‌ ارایه‌ کنند (قرآن‌ و مهدویت، ولایت‌ و مهدویت، هنر و مهدویت‌ و…)؛
۶- دعوت‌ از کارشناسان‌ مهدویت؛
۷- مسابقه‌ با جوایز ویژه؛
۸- تهیه‌ بروشور، تراکت، کتاب‌ و…؛
۹- نمایشگاه‌ کتاب‌ و ارایهِ‌ محصولات‌ فرهنگی؛
۱۰- جشنواره‌ها و همایش‌های‌ فرهنگی، هنری‌ در موضوع‌ مهدویت؛
۱۱- مشارکت‌ در کمک‌ به‌ بچه‌های‌ محلّه‌ها در تهیهِ‌ کاغذکشی، بادکنک، پرچم‌ و…؛
۱۲- مسابقهِ‌ کتاب‌خوانی؛
۱۳- جایزه‌ به‌ کسانی‌ که‌ نام‌ مهدی، مهدیه‌ و نرگس‌ دارند یا در چنین‌ روزی‌ متولد شده‌ یا ازدواج‌ کردند.
‌تذکر: نباید فراموش‌ کرد که‌ رویکرد کلی‌ برنامه‌ها باید شاد و متنوع‌ باشد.

‌آموزش‌ و پرورش‌
‌یکم: برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ برای‌ وزارتخانه‌
۱- نواختن‌ زنگ‌ همهِ‌ مدارس‌ یک‌ روز قبل‌ از نیمهِ‌ شعبان‌ در ساعتی‌ معین‌ و اجتماع‌ دانش‌آموزان‌ در حیاط‌ یا سالن‌ اجتماعات‌ مدرسه‌ و ارایهِ‌ برنامه‌های‌ شاد با محتوایی‌ مناسب‌ به‌ همراه‌ پذیرایی؛
۲- هدایای‌ فرهنگی‌ برای‌ همهِ‌ معلمان‌ یا لااقل‌ معلمان‌ منتخب؛
۳- تقدیر از معلمانی‌ که‌ در موضوع‌ مهدویت‌ اثری‌ دارند (شعر، داستان، مقاله، طرح، نقاشی‌ و…)؛
۴- کمک‌ به‌ مدارس‌ برای‌ برگزاری‌ نمایشگاه‌ کتاب‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ در مقطع‌ دبیرستان‌ و راهنمایی؛
۵- اهدای‌ جوایز به‌ بهترین‌های‌ مدارس‌ در بزرگداشت‌ جشن‌ نیمهِ‌ شعبان؛
۶- اعلام‌ راه‌پیمایی‌ و تجمع‌ در میدان‌ ولی‌ عصر در گروه‌های‌ ۳۱۳ نفری‌ (با برنامه‌های‌ مناسب‌ و پذیرایی)؛
۷- جشن‌ بزرگ‌ خانوادهِ‌ آموزش‌ و پرورش‌ با برنامه‌های‌ شاد و متنوع‌ با درون‌ مایهِ‌ مناسب.

‌دوم: برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ برای‌ مدارس۹
‌الف: دانش‌آموزان‌ مقطع‌ دبستان‌
۱- اختصاص‌ صبحگاه‌ مدارس‌ در هفتهِ‌ مهدویت‌ به‌ موضوعات‌ مهدویت؛
۲- تزیین‌ هر کلاس‌ به‌ دست‌ دانش‌آموزان‌ و معلم‌ همان‌ کلاس‌ به‌ صورت‌ گروهی؛
۳- آغاز هر کلاس‌ با دعای‌ دسته‌ جمعی‌ فرج‌ در هفتهِ‌ مهدویت‌ (برای‌ کلاس‌های‌ سوم‌ به‌ بالا)؛
۴- تمرین‌ سرود مجزا و اجرای‌ آن‌ توسط‌ هر کلاس‌ (و یا هر پایه)؛
۵- اجرای‌ دکلمه‌ و… به‌ ویژه‌ توسط‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ پنجم؛
۶- تکمیل‌ جدول‌ (جدول‌های‌ مختصر و کوتاه‌ شامل‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ امام‌ عصر(عج))؛
۷- روزنامه‌ دیواری؛
۸- قصه‌ گویی‌ در کلاس‌ درس‌ در مورد امام‌ زمان(عج)؛
۹- نوشتن‌ نامه‌ به‌ حضرت‌ مهدی(عج) تحت‌ عنوان‌ <نامه‌ای‌ به‌ پدر مهربان>. (مناسب‌ برای‌ کلاس‌های‌ سوم‌ به‌ بالا)؛
۱۰- نقاشی‌ کشیدن؛
۱۱- مسابقهِ‌ کتاب‌خوانی؛
۱۲- برگزاری‌ مسابقات‌ علمی، فرهنگی، ورزشی‌ و… به‌ مناسبت‌ این‌ ایام‌ مبارک.

‌ب: دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمایی‌
۱- تلاوت‌ آیات‌ قرآن‌ در مورد امام‌ زمان(عج) و قرائت‌ ترجمه‌ آن‌ها؛
۲- اجرای‌ همگانی‌ دعای‌ فرج۱۰ (در صف‌ و در آغاز کلاس‌ها در هفته‌ مهدویت)؛
۳- اجرای‌ سرود در مراسم‌ جشن‌ و برنامه‌های‌ صبحگاهی؛
۴- شعر و دکلمه‌ و مقاله‌ خوانی؛
۵- تهیه‌ تراکت‌ و پارچه‌ نویسی؛
۶- مسابقه‌ کتاب‌ خوانی؛
۷- طراحی‌ جدول‌ (جدول‌های‌ کوتاه‌ و مختصر، به‌ کمک‌ کتاب‌های‌ مربوط‌ به‌ امام‌ زمان<عج>) ؛
۸- چراغانی‌ خانه، محله، مدرسه، کلاس‌ درس؛
۹- حفظ‌ یک‌ دعای‌ کوتاه‌ دربارهِ‌ حضرت‌ مهدی(عج)؛
۱۰- حفظ‌ پنج‌ آیه‌ دربارهِ‌ امام‌ دوازدهم(عج)؛
۱۱- حفظ‌ یک‌ حدیث‌ دربارهِ‌ حضرت‌ بقیه‌الله‌ ارواحنافداه؛
۱۲- انجام‌ کارهای‌ هنری‌ مانند: گل‌دوزی، ترمه‌ دوزی، گل‌سازی‌ و… (برای‌ دختران‌ دانش‌آموز)؛
۱۳- تهیه‌ مقاله‌ بر اساس‌ کتاب‌هایی‌ که‌ دربارهِ‌ حضرت‌ مهدی(عج) نوشته‌ شده‌ و ارایهِ‌ آن‌ برای‌ جشن؛
۱۴- اختصاص‌ انشاء در مورد امام‌ زمان(عج)؛
۱۵- مسابقه‌های‌ علمی، فرهنگی، ورزشی‌ و…؛
۱۶- برگزاری‌ نمایشنامه؛
۱۷- پخش‌ فیلم‌های‌ مناسب‌ در مورد امام‌ زمان(عج)؛
۱۸- تقویت‌ و گسترش‌ کتابخانهِ‌ مدرسه‌ در زمینهِ‌ کتاب‌های‌ مربوط‌ به‌ حضرت‌ مهدی(عج)؛
۱۹- اردوی‌ مسجد مقدس‌ جمکران.

‌ج: دانش‌آموزان‌ مقطع‌ دبیرستان‌
۱- تلاوت‌ آیات‌ قرآن‌ در بارهِ‌ امام‌ زمان(عج) و خواندن‌ ترجمه‌های‌ شیوا از آن‌ها در مراسم‌ جشن‌ و برنامه‌های‌ صبحگاهی؛
۲- اجرای‌ همگانی‌ دعای‌ فرج. (در صف‌ و در آغاز کلاس‌ها)؛
۳- اجرای‌ دکلمه، مقاله‌ خوانی، شعر، سرود؛
۴- برگزاری‌ نمایشگاه‌ کتاب‌ در مورد امام‌ زمان(عج) (گرچه‌ با تعداد کمی‌ کتاب‌ انجام‌ شود.)؛
۵- تکمیل‌ یا گسترش‌ کتابخانه، در زمینه‌ مربوط‌ به‌ امام‌ عصر(عج)؛
۶- اجرای‌ تئاتر و نمایشنامه‌ با درون‌ مایه‌های‌ مربوط‌ به‌ حضرت‌ مهدی(عج)؛
۷- مسابقهِ‌ کتاب‌خوانی؛
۸- مسابقه‌های‌ علمی، فرهنگی، ورزشی‌ و…؛
۹- مسابقهِ‌ مقاله‌ نویسی‌ در بارهِ‌ حضرت‌ مهدی(عج)، به‌ ویژه‌ در موضوع‌هایی‌ مانند: وظایف‌ مردم‌ در زمان‌ غیبت، آثار تربیتی‌ انتظار، نقش‌ انتظار در سازندگی‌ فرد و جامعه، ویژگی‌های‌ جوان‌ مهدی‌ پسند و… و چاپ‌ و تکثیر مقالات‌ برگزیده‌ در حد امکان؛
۱۰- مسابقهِ‌ نوشتن‌ جمله‌ و قطعه‌های‌ ادبی‌ دربارهِ‌ امام‌ عصر(عج) و چاپ‌ و تکثیر آن‌ها در حد امکانات؛
۱۱- اختصاص‌ انشاء در مورد امام‌ زمان(عج)؛
۱۲- طراحی، نقاشی، گل‌دوزی، گل‌سازی‌ و… (در میان‌ دختران‌ دانش‌آموز)؛
۱۳- مسابقات‌ حفظ‌ آیه، حدیث‌ و دعا در مورد امام‌ زمان(عج)؛
۱۴- تهیهِ‌ تراکت‌ و پارچه‌ نویسی؛
۱۵- برگزاری‌ جلسات‌ سخنرانی‌ یا میزگرد و پاسخ‌ به‌ پرسش‌ها در مورد امام‌ زمان(عج) (با استفاده‌ از کارشناسان‌ مجرب)؛
۱۶- دیدار دانش‌آموزان‌ از خانواده‌ معظم‌ شهدا و جانبازان نزدیک‌ دبیرستان؛
۱۷- عیادت‌ دانش‌آموزان‌ از بیماران‌ بستری‌ در بیمارستان‌ نزدیک‌ دبیرستان؛
۱۸- اردوی‌ مسجد مقدس‌ جمکران.

‌د: معلمان‌ و کادر مدرسه‌
۱- همکاری‌ و همراهی‌ با دانش‌آموزان‌ در اجرای‌ جشن‌ها؛
۲- ترغیب‌ و تشویق‌ دانش‌آموزان‌ و بیان‌ اهمیت‌ برگزاری‌ این‌ جشن‌ها و مراسم؛
۳- سرپرستی‌ کارهای‌ هنری‌ دانش‌آموزان‌ دربارهِ‌ امام‌ زمان(عج)؛
۴- حضور فعال‌ در برنامه‌هایی‌ که‌ دانش‌آموزان‌ اجرا می‌کنند؛
۵- بررسی‌ توانایی‌های‌ دانش‌آموزان‌ در اجرای‌ برنامه‌ها و به‌ کارگیری‌ همه‌ آن‌ها، بنا به‌ ذوق، استعداد، علاقه‌ و امکانات‌ دانش‌آموزان؛
۶- برگزاری‌ مسابقهِ‌ کتاب‌ خوانی‌ ویژه‌ معلمان‌ و دست‌اندرکاران‌ مدرسه؛
۷- برگزاری‌ مسابقهِ‌ مقاله‌ نویسی‌ ویژه‌ معلمان‌ و دست‌اندرکاران‌ مدرسه‌ و تعیین‌ جوایز مناسب‌ برای‌ مقاله‌های‌ برگزیده؛
۸- برگزاری‌ جلسات‌ گفت‌وگو و پرسش‌ و پاسخ‌ بین‌ معلمان‌ و کادر مدرسه.

‌ه : اولیای‌ دانش‌آموزان‌
۱- برگزاری‌ مراسم‌ جشن‌ و سخنرانی‌ و پاسخ‌ به‌ پرسش‌ها؛
۲- برپایی‌ نمایشگاه‌ و فروشگاه‌ کتاب‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ متناسب‌ با نیمه‌ شعبان؛
۳- مهرورزی‌ و رسیدگی‌ به‌ فرزندان‌ بی‌سرپرست‌ و یتیم‌ و بی‌بضاعت‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ شخصیت‌ انسانی‌ آن‌ها به‌ طور کامل‌ رعایت‌ شود؛
۴- عیادت‌ از افراد بیمار و خانواده‌هایی‌ که‌ لازم‌ است‌ به‌ آن‌ها توجه‌ای‌ ویژه‌ گردد؛
۵- بررسی‌ توانایی‌های‌ اولیاء و مشارکت‌ آنان‌ در جشن‌های‌ هفته‌ مهدویت؛
۶- فرستادن‌ نامه‌ یا کارت‌ تبریک‌ به‌ خانواده‌های‌ دانش‌آموزان‌ توسط‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ در صورت‌ امکان؛
۷- در اختیار قرار دادن‌ کتاب، نوار، پوستر، برچسب‌ و دیگر محصولات‌ فرهنگی‌ ویژهِ‌ امام‌ زمان(عج) به‌ فرزندان، متناسب‌ با سن‌ و علاقه‌ و استعداد آن‌ها؛
۸- کمک‌ برای‌ تکمیل‌ یا گسترش‌ کتابخانه‌ مدرسه‌ در زمینهِ‌ کتاب‌های‌ مربوط‌ به‌ امام‌ عصر(عج).

بسیج‌
۱- رزمایش‌ یکصد هزار نفری‌ منتظران‌ به‌ صورت‌ گروه‌های‌ ۳۱۳ نفری‌ در تهران‌ بزرگ؛
۲- روزنامه‌های‌ دیواری‌ پایگاه‌ها و مدارس‌ و دانشگاه‌ها؛
۳- ایستگاه‌های‌ صلواتی؛
۴- پیشانی بند‌های‌ سبز رنگ‌ و مزیّن‌ به‌ نام‌ حضرت؛
۵- توزیع‌ هدایای‌ فرهنگی‌ به‌ مردم.
۶- ایجاد نمایشگاه‌های‌ کتاب‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ در سطح‌ پایگاه‌ها.

سازمان‌ ارتباطات‌ اسلامی‌
۱- فرهنگ‌ سازی‌ برای‌ شیعیان‌ خارج‌ از کشور جهت‌ برگزاری‌ هفته‌ مهدویت؛
۲- اجرای‌ مراسم‌ ویژه‌ با برنامه‌های‌ شاد و متنوع‌ در هفته‌ مهدویت؛
۳- اعزام‌ مبلغ‌ به‌ دیگر کشورها؛
۴- برگزاری‌ نمایشگاه‌های‌ کتاب‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ ویژه‌ امام‌ مهدی(عج)؛
۵- تهیه‌ بروشور، پوستر، کارت‌ تبریک‌ و تراکت‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ و دیگر زبان‌ها؛
۶- تهیه‌ ویژه‌ نامه‌ای‌ برای‌ بزرگداشت‌ هفتهِ‌ مهدویت.

تربیت‌ بدنی‌
۱- برگزاری‌ مسابقه‌های‌ راهیمایی‌ و دوچرخه‌ سواری‌ (در خیابان‌ ولی‌ عصر<عج>)، کوهنوردی‌ و…؛
۲- برگزاری‌ مسابقه‌های‌ ورزشی‌ (به‌ ویژه‌ فوتبال) بین‌ ایران‌ و برخی‌ کشورهای‌ صاحب‌ نام‌ با اجرای‌ مراسم‌ ویژه‌ قبل‌ از بازی‌ شامل: حرکات‌ نمایشی‌ و جمعی، مولودی‌ خوانی، سرود و یا خواندن‌ دعای‌ فرج‌ به‌ صورت‌ جمعی، فرستادن‌ دسته‌های‌ بادکنک‌ به‌ آسمان‌ که‌ حامل‌ شعارهای‌ زیبا در موضوع‌ مهدویت‌ است، نوشته‌ شدن‌ شعارها و احادیث‌ کوتاه‌ و مناسب‌ در طول‌ مراسم‌ در جایگاه‌ مخصوص، نورافشانی‌ پس‌ از پایان‌ مسابقه‌ و… .
‌ناگفته‌ نماند که‌ دیگر مراکز و نهادهای‌ فرهنگی‌ و مرتبط‌ با مهدویت‌ که‌ پیش‌تر نام‌ آنها را آوردیم، هر یک‌ وظائفی‌ مشابه‌ با آنچه‌ این‌ جا آورده‌ شد دارند، که‌ برای‌ پرهیز از اطالهِ‌ کلام‌ از آوردن‌ آن‌ اجتناب‌ شد. اما سازمان‌ها و مؤ‌سساتی‌ که‌ نام‌ آن‌ها در این‌ مقاله‌ آورده‌ نشد، به‌ معنای‌ عدم‌ شرکت‌ آنها در این‌ جشن‌ نیست. بلکه‌ می‌توانند در این‌ بزرگداشت‌ شرکت‌ فعال‌ داشته‌ باشند، که‌ به‌ نمونه‌هایی‌ از آن‌ اشاره‌ می‌شود:
– پلیس‌ راهنمایی‌ و نیروی‌ انتظامی‌ می‌تواند نوار سبز رنگی‌ مزین‌ به‌ نام‌ حضرت‌ بقیه‌الله(عج) بر سینه‌ داشته‌ باشد و پرچم‌هایی‌ سبز به‌ وسائل‌ نقلیه‌ و موتورهای‌ خود نصب‌ کند. از دیگر اقدامات‌ آنها می‌توان‌ رژهِ‌ موتور سواران‌ را نام‌ برد.
– شرکت‌ قطارهای‌ مسافربری‌ رجا می‌تواند ایستگاه‌های‌ راه‌ آهن‌ را به‌ شکل‌ شایسته‌ای‌ آذین‌ بندی‌ کند و در قطارها توسط‌ مأ‌موران‌ واگن‌ها به‌ اهدای‌ گل‌ و هدایای‌ فرهنگی‌ ویژه‌ امام‌ زمان(عج) و تبریک‌ این‌ روز به‌ مسافران‌ بپردازند. از دیگر کارها درج‌ پیام‌ تبریک‌ و یا یک‌ حدیث‌ به‌ مناسبت‌ این‌ ایام‌ در بلیط‌ها و پاکت‌های‌ آن‌ها است.
– وزارت‌ راه، ورودی‌ و خروجی‌ بزرگراه‌های‌ خارج‌ شهری‌ را به‌ گونه‌ای‌ شایسته‌ آذین‌بندی‌ نماید و در روز نیمه‌ شعبان‌ علاوه‌ بر دریافت‌ نکردن‌ ورودیه، یک‌ بستهِ‌ کوچک‌ فرهنگی‌ (شامل‌ چند مشکلات، یک‌ کارت‌ تبریک‌ و‌ یک‌ حدیث) نیز اهدا نماید.
– اعلام‌ عمومی‌ جشن‌ و شادی‌ و اجرای‌ یک‌ برنامهِ‌ کوتاه‌ ۳۰ دقیقه‌ای‌ در روز ۱۴ شعبان‌ قبل‌ از اذان‌ ظهر، در کلیهِ‌ مراکز، نهادها و ادارات‌ کشور.
– همه‌ سفارت‌خانه‌ها و مراکز فرهنگی‌ ایران‌ در خارج‌ از کشور، می تواند با اجرای‌ مراسم‌ فرهنگی‌ و شاد و هدایای‌ فرهنگی‌ و… به‌ گونه‌ای‌ شایسته‌ به‌ بزرگداشت‌ و تکریم‌ این‌ روز بپردازند.
– ویژه‌ نامه‌های‌ مهدویت‌ در مطبوعات‌ و روزنامه‌ها.
– چاپ‌ تمبر به‌ مناسبت‌ نیمه‌ شعبان.
‌به‌ هر تقدیر باید مسئولان‌ هر یک‌ از نهادها در جستجوی‌ راه‌هایی‌ باشند که‌ به‌ نحوی‌ در این‌ شادی‌ بزرگ‌ و ایام‌ الله‌ شرکت‌ فعال‌ داشته‌ باشند. )و من‌ یعظّم‌ شعائر الله‌ فانها من‌ تقوی‌ القلوب(، <قال‌ علیُّ(ع): نحن‌ الشعائر>.
سردبیر

——————
پی نوشت ها:
۱٫ حج، ۳۲٫
۲٫ مرآه‌الانوار، ص‌ ۱۹۸٫
۳٫ دعای‌ ندبه.
۴٫ مفاتیح‌ الجنان، زیارت‌ حضرت‌ صاحب‌ الامر(عج).
۵ . منتخب‌ الاثر، ص‌ ۴۹۴، پی‌نوشت.
۶ . مفاتیح‌ الجنان، زیارت‌ حضرت‌ صاحب‌ الامر(عج).
۷٫ در موضوع‌ <جشن‌ و شادی‌ در اسلام> در همین‌ شماره‌ و نیز شماره‌های‌ آینده، مقالاتی‌ خواهیم‌ داشت. ان‌ شاءالله.
۸ . ناگفته‌ نماند که‌ بسیاری‌ از این‌ برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ مشترک‌ بین‌ همهِ‌ حوزه‌ها است. گرچه‌ برخی‌ از آنها در توان‌ حوزهِ‌ علمیه‌ قم‌ می‌باشد.
۹٫ با استفاده‌ از مقالهِ‌ روزنامهِ‌ جمهوری‌ اسلامی، ۲۵/۷/۸۱ با کمی‌ اضافات‌ و تغییرات.
۱۰٫ مقصود از دعای فرج، دعای<اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن …> است که در میان مردم به دعای فرج شهرت دارد.

درباره نویسنده